Hjem

På generalforsamlingen torsdag den 25. maj kunne der ikke skaffes nok bestyrelsesmedlemmer til at fortsætte. Samtlige af de nuværende bestyrelsesmedlemmer sagde fra med undtagelse af Khaled Ahmadi.

Per Andersen og Børge Lovmand blev valgt og vil som en slags nødbestyrelse fortsætte frem til den ekstraordinære generalforsamling

onsdag den 14. juni kl. 17.00.

Hvis der ikke findes en løsning der, vil den midlertidige bestyrelse begære foreningen nedlagt.

I så fald skal det ske på to hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte medlemmers flertal.

HanstholmKulturhus

Per og Anne Marie maler huset

Der indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 14. juni kl. 17.00

Copyright @ All Rights Reserved

Mail til webmaster